Chủ YếU Khác Lịch học 2020-21

Lịch học 2020-21

Lịch học đã được tổ chức theo cách sau:

Mexico có chăm sóc sức khỏe toàn dân không
  1. Mặc dù thời gian cho mùa thu vẫn tương tự như các năm trước, bắt đầu từ ngày sau Ngày Lao động (8 tháng 9), các kỳ mùa xuân và mùa hè sẽ diễn ra sớm hơn bình thường. Các lớp cho mùa xuân năm 2021 sẽ họp đầu tiên vào ngày 11 tháng 1; trong học kỳ mùa hè vào ngày 3 tháng Năm.
  2. Mỗi học kỳ sẽ cung cấp khả năng tùy chọn của các khóa học nhập vai bằng cách được chia thành hai khối tuần tự có độ dài bằng nhau. Việc sắp xếp khung thời gian A và B này sẽ mang lại sự linh hoạt cho giảng viên khi họ phát triển chương trình giảng dạy cho các chương trình cụ thể và cho sinh viên khi họ lựa chọn môn học, ngay cả khi hầu hết các khóa học có thể có hình thức toàn thời gian truyền thống hơn.
  3. Việc bắt đầu học kỳ mùa xuân sớm hơn sẽ cho phép mở đầu cho kỳ học mùa hè, do đó hỗ trợ những sinh viên ghi danh vào khóa học mùa hè (bao gồm cả những người tập trung công việc của họ trong 'mùa hè A') có khả năng tham gia thực tập, làm việc vào mùa hè, và các hoạt động theo mùa khác.
  4. Các sự kiện khai giảng sẽ diễn ra sau kỳ thi học kỳ mùa xuân, như truyền thống, nhưng sớm hơn bình thường, vào tuần cuối cùng của tháng Tư.
Mở rộng tất cả Thu gọn tất cả

Học kỳ Hè 2021, A&B

Lịch học của Đại học Columbia cho kỳ học mùa hè năm 2021

Cac lơp học băt đâu
Thứ hai, ngày 3 tháng 5
Ngày tưởng niệm, Ngày lễ đại học
Thứ hai, ngày 31 tháng 5
Ngày đọc và thi
Thứ ba, ngày 15 tháng sáu-thứ sáu, ngày 18 tháng sáu
Phá vỡ
Thứ hai, ngày 21 tháng sáu-thứ sáu, ngày 25 tháng sáu
Tiếp tục lớp học
Thứ hai, ngày 28 tháng sáu
Ngày cuối cùng của lớp học
Thứ sáu, ngày 6 tháng 8
Ngày đọc và thi
Thứ hai, ngày 9 tháng 8-Thứ hai, ngày 16 tháng 8
Kết thúc học kỳ
Thứ hai, ngày 16 tháng 8
Lớp Bắt đầu ',' lớp ': [' row_1 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 3 tháng 5 ',' class ': [' row_1 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày lễ tưởng niệm, Ngày lễ đại học ',' lớp ': [' row_2 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 31 tháng 5 ',' class ': [' row_2 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày đọc và thi ',' class ': [' row_3 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 15 tháng 6-Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 ',' class ': [' row_3 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Break ',' class ': [' row_4 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 21 tháng 6-Thứ sáu, ngày 25 tháng 6 ',' class ': [' row_4 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Tiếp tục các lớp ',' lớp ': [' row_5 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 ',' class ': [' row_5 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày cuối cùng của lớp học ',' class ': [' row_6 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 ',' class ': [' row_6 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày đọc và thi ',' class ': [' row_7 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 9 tháng 8-Thứ Hai, ngày 16 tháng 8 ',' class ': [' row_7 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Kết thúc học kỳ ',' lớp ': [' row_8 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 16 tháng 8 ',' class ': [' row_8 ',' col_1 ']}]]' sortable = '0' class = 'table-responsive hidden-xs'>

Thời hạn mùa xuân năm 2021

Lịch học của Đại học Columbia cho kỳ học mùa xuân năm 2021

Cac lơp học băt đâu
Thứ hai, ngày 11 tháng một
Ngày Martin Luther King Jr., Kỳ nghỉ Đại học
Thứ hai, ngày 18 tháng một
Kỳ thi cho các khóa học nhập vai
Thứ Ba, 23 Tháng Hai-Thứ Sáu, 26 Tháng Hai
Kỳ nghỉ xuân
Thứ hai, ngày 1 tháng 3-Thứ sáu, ngày 5 tháng 3
Tiếp tục lớp học
Thứ hai, ngày 8 tháng 3
Ngày cuối cùng của lớp học
Thứ Năm, ngày 15 tháng Tư
Ngày đọc và thi
Thứ sáu, ngày 16 tháng 4-Thứ sáu, ngày 23 tháng 4
Kết thúc học kỳ
Thứ hai, ngày 26 tháng 4
Tuần lễ khởi công
Thứ Ba, ngày 27 tháng Tư-Thứ sáu, ngày 30 tháng Tư
Lớp Bắt đầu ',' lớp ': [' row_1 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 ',' class ': [' row_1 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Martin Luther King u00a0Jr. Day, University Holiday ',' class ': [' row_2 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 ',' class ': [' row_2 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Bài kiểm tra cho Khóa học nhập vai ',' lớp ': [' row_3 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, 23 tháng Hai-Thứ Sáu, 26 tháng Hai ',' class ': [' row_3 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Spring Break ',' class ': [' row_4 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 1 tháng 3-Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 ',' class ': [' row_4 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Tiếp tục các lớp ',' lớp ': [' row_5 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 ',' class ': [' row_5 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày cuối cùng của lớp học ',' class ': [' row_6 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 ',' class ': [' row_6 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày đọc và thi ',' class ': [' row_7 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ sáu, ngày 16 tháng 4-Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 ',' class ': [' row_7 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Kết thúc học kỳ ',' lớp ': [' row_8 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, tháng Tư u00a026 ',' class ': [' row_8 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Tuần lễ khởi công ',' lớp ': [' row_9 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 27 tháng 4-Thứ sáu, ngày 30 tháng 4 ',' class ': [' row_9 ',' col_1 ']}]]' sortable = '0' class = 'table-responsive hidden-xs'>

Kỳ hạn mùa thu 2020

Lịch học của Đại học Columbia cho kỳ học mùa thu năm 2020

Ngày lao động
Thứ hai, ngày 7 tháng 9
Cac lơp học băt đâu
Thứ ba, ngày 8 tháng 9
Kỳ thi cho các khóa học nhập vai
Thứ ba, ngày 20 tháng 10-Thứ sáu, ngày 23 tháng 10
Không có lớp học
Thứ hai, ngày 2 tháng 11
Ngày bầu cử, Ngày lễ đại học
Thứ ba, ngày 3 tháng 11
Không có lớp học
Thứ tư, ngày 25 tháng 11-Thứ sáu, ngày 27 tháng 11
Lễ tạ ơn, ngày lễ đại học
Thứ năm, ngày 26 tháng 11
Ngày cuối cùng của lớp học
Thứ hai, ngày 14 tháng 12
Ngày đọc và thi
Thứ Ba, 15 Tháng Mười Hai-Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai
Kết thúc học kỳ
Thứ tư, ngày 23 tháng 12
Ngày lao động ',' lớp học ': [' row_1 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 7 tháng 9 ',' class ': [' row_1 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Lớp Bắt đầu ',' lớp ': [' row_2 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 ',' class ': [' row_2 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Bài kiểm tra cho Khóa học nhập vai ',' lớp ': [' row_3 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 20 tháng 10-Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 ',' class ': [' row_3 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Không có lớp nào ',' lớp ': [' row_4 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 ',' class ': [' row_4 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày bầu cử, Ngày lễ đại học ',' lớp học ': [' row_5 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 ',' class ': [' row_5 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Không có lớp nào ',' lớp ': [' row_6 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Tư, ngày 25 tháng 11-Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 ',' class ': [' row_6 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Lễ tạ ơn, Kỳ nghỉ đại học ',' class ': [' row_7 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 ',' class ': [' row_7 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày cuối cùng của lớp học ',' class ': [' row_8 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 ',' class ': [' row_8 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Ngày đọc và thi ',' class ': [' row_9 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12-Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 ',' class ': [' row_9 ',' col_1 ']}], [{' data ':'

Cuối học kỳ ',' lớp ': [' row_10 ',' col_0 ']}, {' data ':'

Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 ',' class ': [' row_10 ',' col_1 ']}]]' sortable = '0' class = 'table-responsive hidden-xs'>

Bài ViếT Thú Vị

Editor Choice

Người sáng lập Craigslist tặng 10 triệu đô la cho Trung tâm Đạo đức Báo chí Mới
Người sáng lập Craigslist tặng 10 triệu đô la cho Trung tâm Đạo đức Báo chí Mới
Trung tâm, được thực hiện nhờ món quà trị giá 10 triệu đô la từ Craig Newmark Philanthropies, sẽ thúc đẩy giáo dục đạo đức báo chí trong thời đại kỹ thuật số.
Thuế và Thông tin liên quan
Thuế và Thông tin liên quan
Nghiên cứu mới đề xuất hàng chục nghìn lỗ đen tồn tại ở trung tâm dải ngân hà
Nghiên cứu mới đề xuất hàng chục nghìn lỗ đen tồn tại ở trung tâm dải ngân hà
Đại học Columbia ra mắt loạt bài giảng Shawn 'JAY-Z' Carter
Đại học Columbia ra mắt loạt bài giảng Shawn 'JAY-Z' Carter
Loạt phim bắt đầu với cuộc trò chuyện rộng rãi giữa nghệ sĩ huyền thoại và giáo sư báo chí Jelani Cobb.
Sinh học tiến hóa
Sinh học tiến hóa
Giáo dục Chỉ kiêng khem là thất bại
Giáo dục Chỉ kiêng khem là thất bại
Hai bài báo đánh giá khoa học cho thấy giáo dục chỉ kiêng khem không hiệu quả trong việc trì hoãn việc bắt đầu tình dục hoặc giảm các hành vi nguy cơ tình dục. Tìm hiểu thêm.
The Sunday Times kiện Vương quốc Anh
The Sunday Times kiện Vương quốc Anh
Columbia Global Freedom of Expression tìm cách nâng cao hiểu biết về các chuẩn mực và thể chế quốc tế và quốc gia nhằm bảo vệ tốt nhất luồng thông tin và cách diễn đạt tự do trong một cộng đồng toàn cầu được kết nối với nhau với những thách thức chung lớn cần giải quyết. Để đạt được sứ mệnh của mình, Global Freedom of Expression đảm nhận và ủy thác các dự án nghiên cứu và chính sách, tổ chức các sự kiện và hội nghị, đồng thời tham gia và đóng góp vào các cuộc tranh luận toàn cầu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thông tin trong thế kỷ 21.